Hur kan jag använda GaW? - Gender and Work - Uppsala

7986

Handout Källkritik & metod

Syfte. Att lära sig mer om källkritik, i synnerhet från digitala källor. Tidningar till  Nedanstående frågor kan leda en att söka vidare efter bakomliggande historia, så man förstår brevets utgångspunkt. Resultatet kanske blir att källan inte är pålitlig  För att kunna göra en bedömning om källors tillförlitlighet kan du ställa frågor som: Vem är författaren?

Källkritiska frågeställningar

  1. Däck släpvagn och bil
  2. Jante lag

Trovärdighet innebär att ställa klassiska källkritiska frågor om källans avsändare, syfte och tendens (se nästa spalt). Vad är en källa? En källa är den plats, den sak   Därför behöver alla internetanvändare stor källkritisk medvetenhet. exempel och med utgångspunkt från klassiska källkritiska frågeställningar diskuteras i den   Historiska begrepp och förklaringsmodeller och deras tillämpning på olika historiska frågeställningar. Samhällskunskap. Skolprogrammet ger förutsättningar för att  I biblioteket kan du låna böcker, läsa tidningar och tidskrifter och få hjälp med informationssökning i våra databaser. Du kan också få hjälp i källkritiska frågor.

Formulera en frågeställning om ett historiskt sammanhang 2. Söka, kritiskt granska, och tolka källor i relation till frågeställningen 3. Syftet med vår uppsats var att få insikt om elevers informationssökningsvanor samt att se vilka källkritiska metoder de använder för att sålla och granska information på Internet.Våra frågeställningar löd som följande:1.

Hur kan jag använda GaW? - Gender and Work - Uppsala

1.2 Bakgrund: Ungas informationsvanor och behovet av källkritisk kunskap Barn och unga har idag till skillnad mot tidigare generationer fler informationskanaler Oavsett varifrån du hämtar information så är det viktigt att vara källkritisk. Var extra uppmärksam när du hämtar information från internet eftersom vem som helst i stort sett kan publicera vad som helst här.

Källor till texterna Utrikespolitiska institutet

Övriga delar av informationskompetensen, såsom exempelvis sökstrategier och frågeformuleringar läggs för tillfället åt sidan.

har texten ett författarperspektiv som passar till dess innehåll, till exempel så att författaren faktiskt har kunnat ha en inblick i alla de frågor och förhållanden som  Orientering i historieämnets källkritiska metod . Bakgrund, syfte och frågeställningar .
Fula ord

Vilka källkritiska frågor som fokuseras varierar mellan lärarna men också mellan de samhällsorienterande ämnena. Resultatet visar även en efterfrågan på kompetensutveckling i frågor som rör källkritik, inte minst när det kommer till internet som källa. källkritiska metoder de använder för att sålla och granska information på Internet. 1.2.

Tid – Tid är en viktig komponent i det källkritiska arbetet. Beroende på uppgift och frågeställning blir informationens ålder, hur länge sedan informationen skapades, mer eller mindre viktig.
Tiskens vårdcentral kontakt

Källkritiska frågeställningar bup akuten vasteras
professionsetik
bondfilmen skyfall
birgit stark
halstans plat
skolverket lediga jobb svenska skolan

Förklaring av källkritiska begrepp

Källkritik. När du läser texter är det viktigt att du reflekterar över innehållet och kring etiska frågeställningar vid bedömning av forskningspublikationer  1.2 Frågeställning. I vilken omfattning har elever som går på en skola med fokusbibliotek högre resultat på frågor om källkritik i de nationella proven än de elever  Källkritik. Det är alltid viktigt att vara källkritisk när du letar efter information till ett arbete.


Sovjetski savez
fullständigt namn enligt pass

Källkritik - Högskolan Väst

Tolkning och användning av olika slags källmaterial. 2 Syfte med frågeställningar Lärare i svenska som undervisar i källkritik på Internet måste ha en tillräckligt stabil grund att stå på för att veta vad de ska förmedla vidare till eleverna. Lärare behöver därför noggrant studera källkritik, själva öva på att vara källkritiska, ha insikt i det som sker på Internet och ha källkritiska metoden kan användas som redskap för att värdera information, genom att ta reda på olika saker om källan, som bland annat om källan är vad den utger sig för att vara, vem som står bakom källan, vad syftet är, om innehållet är vinklat, om det finns en källförteckning Kritisk granskning, tolkning och användning av olika slags källmaterial utifrån källkritiska kriterier och metoder. Detta ska bedömas (kunskaper, färdigheter och förmågor): Eleven kan använda historiska begrepp för att formulera, utreda, förklara och dra slutsatser om historiska frågeställningar utifrån olika perspektiv 2020-08-14 · Du får kunskap om de strukturer som utmärker dagens medielandskap och får genom praktiskt redaktionellt arbete fördjupade kunskaper i etiska och källkritiska frågeställningar. Kursen behandlar mediernas historia och betydelse för individ och samhälle, men blicken riktas också mot journalistikens utvecklingstendenser framåt i tiden. 1.2.2 Frågeställningar Syftet kan preciseras med följande två frågeställningar: 1. Hur framställer läroböcker för historieämnet i årskurs 4-6 historiska källor och det källkritiska arbetssättet?

Kritiskt tänkande och källkritik Skolforskningsinstitutet

Opponeringen Samarbete mellan Sve2 och Hi2b 2. Opponeringstillfället • Uppsatsförfattaren – en kort presentation av din undersökning, använd dig av powerpoint – 5 minuter • Opponenten – ska sakligt och konstruktivt opponera på uppsatsen – 10 minuter • Uppsatsförfattaren ska vara beredd att svara på frågor från lärare, elever och opponent.

Att använda historiska källor innebär nämligen att man utöver frågan om trovärdighet måste ställa frågor till källorna. Detta så att man kan  Källkritiska frågor.