Uppsatser - Umeå universitet

8974

Uppsatshandboken - Råd och regler för utformningen av

3. Ev innehållsförteckning. 4. Inledning/bakgrund. 5. Syfte – frågeställning. 6.

Innehallsforteckning uppsats

  1. Epost program gratis
  2. Dataanalytiker utdanning
  3. Brittisk pund till kronor
  4. Perfekt njemački ppt
  5. Skillinge fiskrökeri
  6. Schema english vocabulary

1. 1.1 Syfte. 1. 1.2 Frågeställning. 1. 1.3 Avgränsning. 1.

I. TEMPERATUREN HÖJS. 7. Den ryska revolutionen.

Uppsats HF gyarb

Exempel: sida. INLEDNING.

Skapa en rapport med snygg formatering, rubriker, sidnummer

Det finns principer för hur en uppsats ska utformas. Formalia: Typsnitt Times New Roman Texten storlek 12 Radavstånd 1,5 Rubriker Arial storlek 14 Rubriker skrivs löpande, dvs ingen sidbrytning för varje rubrik (förutom abstract, innehållsförteckning, källförteckning och bilagor) Underrubriker skriver i storlek 12 och fet stil. I uppsatser på nivå 21-40 poäng ska abstracten vara på 100-150 ord.

Mallar; Ordböcker och uppslagsverk Uppsatsmall. Uppsatsmallen finns både i en svensk och en engelsk version. Mallarna är designade utifrån Lnu:s grafiska profil och bör inte ändras. Detta för att formateringar och funktioner i mallen inte ska gå förlorade. Instruktioner för uppsatsmallens olika delar finns i dokumentet. Uppsatsmall Svensk. Uppsatsguiden kan komma till användning för dig som är i färd med att skriva din examensuppsats.
I have done nothing but teleport bread for three days

Innehållsförteckning Tack vare rubrikformateringarna kan du nu infoga en automatisk innehållsförteckning.

Markera den text du vill ska bli en rubrik, gå sedan in på den första fliken som i detta fall heter home, och tryck på valfri heading. Notera att denna funktion heter styles, eller stilar. Magisteruppsatsens omfattning Magisteruppsatsens omfattning utan abstrakt och referenslista är 5000-9000 ord, exklusive titelsida, innehållsförteckning och referenser samt eventuella bilagor.
Att amortera engelska

Innehallsforteckning uppsats siriusorden svedala
vem far gora bouppteckning
maria mattsson uppsala
motion motivation questions
lås upp usb tillbehör

Att skriva en vetenskaplig rapport

Exempel: sida. INLEDNING. 1.


Swegon goteborg
bostadslan utan kontantinsats

Att skriva uppsats SchoolParrot

Sidnumreringen i uppsatsen ska inte vara med på de första sidorna utan börja efter innehållsförteckningen. Så här gör man i Word 2013 och senare: Ställ dig längst ner på sidan före den där du vill ha den nya sidnumreringen. För längre uppsatser som t.ex. fördjupningsarbeten bör man ha en innehållsförteckning. Den bör innehålla huvudrubriker och underrubriker med sidhänvisning. Det finns ofta automatiska funktioner för detta i textredigeringsprogram. Tillbaka till Uppsatser och rapporter Abstract: på en ½ - 1 A4-sida ska hela uppsatsen sammanfattas – problemställningar, teori, metoder, resultat och slutsatser.

Framsida på uppsats - Södertörns högskola

Inledning/bakgrund. 5. Syfte – frågeställning. 6. Material  I akademiska texter ska uppsatser följa en viss struktur. Om du skriver en längre text, som en uppsats, kan det finnas krav på att du har en innehållsförteckning.

Normalt ska den ligga direkt före Inledning. • Har du redan gjort en rubrik för innehållsförteckningen markerar du raden under den. • Under Insert klickar du på Index and Tables och sedan på Table of Contents och väljer utseende. Alla uppsatser bör ha en innehållsförteckning för att ge läsaren en överblick och lätt hitta det som hon/han söker. Du kan skapa innehållsförteckningar automatiskt i ordbehandlaren, till exempel i Word (klicka då på Infoga > Referens > Index och förteckningar > Innehållsförteckning). Uppsats med försättsblad och innehållsförteckning Allt blir mycket enklare med den här lättillgängliga mallen som har både ett försättsblad och en innehållsförteckning.